k.ú.: 679429 - Lazsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564346 - Lazsko NUTS5 CZ020B564346
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 2143130
zahrada 77 61641
ovoc. sad 1 7337
travní p. 63 171758
lesní poz 32 952461
vodní pl. nádrž přírodní 1 602
vodní pl. nádrž umělá 4 83531
vodní pl. rybník 1 12236
vodní pl. tok přirozený 1 1361
vodní pl. tok umělý 7 7274
vodní pl. zamokřená pl. 1 4069
zast. pl. společný dvůr 4 1041
zast. pl. zbořeniště 2 758
zast. pl. 189 59774
ostat.pl. dráha 5 77696
ostat.pl. jiná plocha 41 56458
ostat.pl. manipulační pl. 27 93960
ostat.pl. neplodná půda 58 203999
ostat.pl. ostat.komunikace 101 287710
ostat.pl. silnice 15 37603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2648
Celkem KN 783 4267047
Par. DKM 783 4267047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. obchod 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 29
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 32
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 182
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 163
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.08.2008 1:1000 21.08.2008 *)
DKM 1:1000 26.09.2007 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1830 21.02.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.