k.ú.: 679372 - Lázně Kynžvart - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554600 - Lázně Kynžvart NUTS5 CZ0411554600
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 2932245
zahrada 334 194943
ovoc. sad 7 18757
travní p. 369 3256175
lesní poz 213 18595988
vodní pl. nádrž přírodní 2 712
vodní pl. nádrž umělá 17 65756
vodní pl. rybník 6 145915
vodní pl. tok přirozený 28 25793
vodní pl. tok umělý 19 36510
vodní pl. zamokřená pl. 19 108104
zast. pl. společný dvůr 17 7369
zast. pl. zbořeniště 13 3696
zast. pl. 528 166274
ostat.pl. dráha 2 48110
ostat.pl. jiná plocha 242 729073
ostat.pl. manipulační pl. 24 97540
ostat.pl. neplodná půda 182 463315
ostat.pl. ostat.komunikace 243 325661
ostat.pl. pohřeb. 3 10333
ostat.pl. silnice 42 274915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 31546
ostat.pl. zeleň 116 887398
Celkem KN 2530 28426128
Par. DKM 1920 4948354
Par. KMD 610 23477774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 34
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 527
byt.z. byt 319
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 15
Celkem JED 357
LV 883
spoluvlastník 1435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2017
KMD 1:1000 21.11.2017
THM-V 1:1000 01.01.1975 21.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 21.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 29.09.2020 16:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička