k.ú.: 679151 - Sedlec u Lanžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579441 - Lanžov NUTS5 CZ0525579441
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1492025
zahrada 62 67732
travní p. 134 248477
lesní poz 15 291775
vodní pl. nádrž umělá 1 191
vodní pl. tok přirozený 86 25136
vodní pl. tok umělý 28 4130
vodní pl. zamokřená pl. 2 22550
zast. pl. 58 19193
ostat.pl. jiná plocha 67 34233
ostat.pl. manipulační pl. 6 2825
ostat.pl. neplodná půda 30 31541
ostat.pl. ostat.komunikace 38 29884
ostat.pl. silnice 12 29440
ostat.pl. zeleň 1 215
Celkem KN 782 2299347
Par. DKM 266 239275
Par. KMD 516 2060072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 57
LV 138
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.10.2018
KMD 1:1000 22.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 22.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 23:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.