k.ú.: 678864 - Lačnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 543098 - Lačnov NUTS5 CZ0723543098
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 888391
zahrada 463 474523
ovoc. sad 17 43925
travní p. mez, stráň 42 68320
travní p. 1888 5591680
lesní poz 686 7241467
vodní pl. nádrž umělá 29 93971
vodní pl. tok přirozený 18 43567
vodní pl. tok umělý 1 298
vodní pl. zamokřená pl. 13 28284
zast. pl. zbořeniště 2 808
zast. pl. 488 134249
ostat.pl. jiná plocha 268 93784
ostat.pl. manipulační pl. 25 60523
ostat.pl. neplodná půda 133 232430
ostat.pl. ostat.komunikace 338 259155
ostat.pl. pohřeb. 1 5673
ostat.pl. silnice 40 57825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10997
ostat.pl. zeleň 3 2117
Celkem KN 4835 15331987
Par. KMD 4835 15331987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 268
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 79
rozestav. 1
Celkem BUD 458
byt.z. byt 21
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 625
spoluvlastník 1161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 04:24

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.