k.ú.: 678864 - Lačnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 543098 - Lačnov NUTS5 CZ0723543098
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 888391
zahrada 463 475780
ovoc. sad 17 43925
travní p. mez, stráň 41 66633
travní p. 1883 5590147
lesní poz 686 7245831
vodní pl. nádrž umělá 29 93971
vodní pl. tok přirozený 18 43567
vodní pl. tok umělý 1 298
vodní pl. zamokřená pl. 12 23920
zast. pl. zbořeniště 2 808
zast. pl. 447 132119
ostat.pl. jiná plocha 266 94364
ostat.pl. manipulační pl. 25 60523
ostat.pl. neplodná půda 134 235703
ostat.pl. ostat.komunikace 334 259337
ostat.pl. pohřeb. 1 5673
ostat.pl. silnice 40 57825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10997
ostat.pl. zeleň 1 2175
Celkem KN 4780 15331987
Par. KMD 4780 15331987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 266
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 75
rozestav. 2
Celkem BUD 433
byt.z. byt 21
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 625
spoluvlastník 1154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 08:41

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.