k.ú.: 678864 - Lačnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 543098 - Lačnov NUTS5 CZ0723543098
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 888391
zahrada 471 475699
ovoc. sad 17 43925
travní p. mez, stráň 41 67880
travní p. 1889 5592038
lesní poz 686 7241467
vodní pl. nádrž umělá 29 93971
vodní pl. tok přirozený 18 43567
vodní pl. tok umělý 1 298
vodní pl. zamokřená pl. 13 28284
zast. pl. zbořeniště 2 808
zast. pl. 495 133185
ostat.pl. jiná plocha 275 93825
ostat.pl. manipulační pl. 25 60523
ostat.pl. neplodná půda 133 232430
ostat.pl. ostat.komunikace 339 259084
ostat.pl. pohřeb. 1 5673
ostat.pl. silnice 40 57825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10997
ostat.pl. zeleň 3 2117
Celkem KN 4858 15331987
Par. KMD 4858 15331987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 269
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 78
rozestav. 1
Celkem BUD 464
byt.z. byt 21
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 625
spoluvlastník 1162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 25.09.2020 14:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička