k.ú.: 678856 - Labuty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586315 - Labuty NUTS5 CZ0645586315
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 798 1639999
vinice 26 35567
zahrada 63 63716
ovoc. sad 3 113
travní p. 1 1120
vodní pl. nádrž přírodní 2 1398
vodní pl. nádrž umělá 1 568
vodní pl. tok přirozený 8 36667
vodní pl. tok umělý 3 4756
zast. pl. zbořeniště 3 541
zast. pl. 125 52046
ostat.pl. jiná plocha 128 231228
ostat.pl. manipulační pl. 69 25768
ostat.pl. neplodná půda 48 83739
ostat.pl. ostat.komunikace 90 102373
ostat.pl. silnice 33 12344
ostat.pl. zeleň 10 681
Celkem KN 1411 2292624
Par. DKM 1023 2115966
Par. KMD 388 176658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 120
LV 265
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2012
DKM-KPÚ 20.06.2011 1:1000 20.06.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 20.09.2020 23:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.