k.ú.: 678775 - Falknov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562645 - Kytlice NUTS5 CZ0421562645
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 46276
zahrada 229 153500
ovoc. sad 2 11840
travní p. 532 1404479
lesní poz 80 6459122
vodní pl. nádrž přírodní 2 4416
vodní pl. nádrž umělá 4 4820
vodní pl. tok přirozený 39 21379
vodní pl. zamokřená pl. 10 14869
zast. pl. společný dvůr 1 513
zast. pl. zbořeniště 67 19153
zast. pl. 405 81706
ostat.pl. dráha 11 44712
ostat.pl. jiná plocha 90 205692
ostat.pl. manipulační pl. 11 3929
ostat.pl. neplodná půda 229 309742
ostat.pl. ostat.komunikace 127 108631
ostat.pl. pohřeb. 1 3862
ostat.pl. silnice 3 27194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 61 38533
ostat.pl. zeleň 2 891
Celkem KN 1966 8965259
Par. KMD 1966 8965259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 200
č.p. rod.rekr 18
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 115
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 403
LV 441
spoluvlastník 587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1843 29.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 23.05.2019 13:13

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.