k.ú.: 678716 - Kyšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532525 - Kyšice NUTS5 CZ0203532525
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21092 - Unhošť

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 12 13019
orná půda 472 3900067
zahrada 233 144395
ovoc. sad 6 25713
travní p. mez, stráň 3 3056
travní p. 48 77275
lesní poz 25 187775
vodní pl. nádrž umělá 2 17135
vodní pl. tok přirozený 38 18763
vodní pl. zamokřená pl. 3 3257
zast. pl. 315 97795
ostat.pl. jiná plocha 56 21014
ostat.pl. manipulační pl. 10 32242
ostat.pl. neplodná půda 24 63711
ostat.pl. ostat.komunikace 100 96012
ostat.pl. silnice 9 70185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1487
ostat.pl. zeleň 15 25577
Celkem KN 1372 4798478
Par. KMD 1372 4798478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 111
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 313
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 367
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 10.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 20.09.2020 23:20

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.