k.ú.: 678651 - Štědrá u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1568652
zahrada 33 48543
travní p. 74 354253
lesní poz les(ne hospodář) 7 111034
lesní poz 14 743938
vodní pl. nádrž umělá 1 932
vodní pl. tok přirozený 1 1477
vodní pl. tok umělý 1 2440
vodní pl. zamokřená pl. 6 31950
zast. pl. 28 13993
ostat.pl. dálnice 2 19695
ostat.pl. jiná plocha 15 10574
ostat.pl. manipulační pl. 2 5211
ostat.pl. neplodná půda 34 71798
ostat.pl. ostat.komunikace 42 33973
ostat.pl. silnice 8 31617
Celkem KN 323 3050080
Par. DKM 323 3050080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 54
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1974 31.12.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.07.2019 05:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.