k.ú.: 678589 - Dolní Pochlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 540634
zahrada 40 21811
travní p. 28 321634
lesní poz les(ne hospodář) 20 643892
vodní pl. nádrž umělá 1 240085
vodní pl. tok přirozený 2 17996
zast. pl. společný dvůr 6 2363
zast. pl. zbořeniště 1 159
zast. pl. 61 17231
ostat.pl. dráha 7 64534
ostat.pl. jiná plocha 20 101283
ostat.pl. manipulační pl. 13 61197
ostat.pl. neplodná půda 16 45785
ostat.pl. ostat.komunikace 40 62549
ostat.pl. silnice 3 11603
ostat.pl. zeleň 1 6551
Celkem KN 282 2159307
Par. DKM 282 2159307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 57
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 69
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2006
THM-V 1:2000 01.01.1974 20.12.2006
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 12.12.2019 23:33

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.