k.ú.: 678422 - Kyjov u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548308 - Kyjov NUTS5 CZ0631548308
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 2165015
zahrada 169 88486
travní p. 276 493699
lesní poz 142 896672
vodní pl. nádrž umělá 11 16377
vodní pl. rybník 8 7313
vodní pl. tok přirozený 1 2197
vodní pl. zamokřená pl. 1 43
zast. pl. zbořeniště 2 148
zast. pl. 176 41592
ostat.pl. dráha 3 27578
ostat.pl. jiná plocha 72 23679
ostat.pl. manipulační pl. 36 13450
ostat.pl. neplodná půda 98 57369
ostat.pl. ostat.komunikace 104 69302
ostat.pl. silnice 39 50959
ostat.pl. zeleň 5 384
Celkem KN 1473 3954263
Par. KMD 1473 3954263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 69
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 169
LV 255
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2011
S-SK GS 1:2880 1838 23.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 07:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.