k.ú.: 678392 - Kydliny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 4957
orná půda 171 2106080
zahrada 120 77251
travní p. 70 390340
lesní poz 47 92235
vodní pl. rybník 5 35650
vodní pl. tok umělý 13 7460
vodní pl. zamokřená pl. 2 3280
zast. pl. společný dvůr 14 3644
zast. pl. 92 44312
ostat.pl. jiná plocha 37 53425
ostat.pl. manipulační pl. 8 20714
ostat.pl. neplodná půda 38 7247
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 255
ostat.pl. ostat.komunikace 63 155273
ostat.pl. pohřeb. 1 2575
ostat.pl. silnice 6 24323
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1309
ostat.pl. zeleň 25 79137
Celkem KN 715 3109467
Par. DKM 715 3109467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 92
LV 163
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.02.2018
DKM 1:1000 27.09.2006
ZMVM 1:2000 01.07.1989 27.09.2006
S-SK GS 1:2880 1837 01.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička