k.ú.: 678295 - Květnová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 3495808
zahrada 124 82346
travní p. 80 1886515
lesní poz les(ne hospodář) 21 1827203
lesní poz 1 1667
vodní pl. nádrž umělá 6 30366
vodní pl. tok přirozený 5 4035
vodní pl. tok umělý 10 19361
zast. pl. společný dvůr 2 215
zast. pl. zbořeniště 7 1917
zast. pl. 74 34575
ostat.pl. dráha 1 43187
ostat.pl. jiná plocha 31 135293
ostat.pl. manipulační pl. 7 38984
ostat.pl. neplodná půda 86 290903
ostat.pl. ostat.komunikace 49 104110
ostat.pl. silnice 8 70816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9641
ostat.pl. zeleň 13 3688
Celkem KN 589 8080630
Par. DKM 589 8080630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 72
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 97
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1989 08.12.2002
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 05.06.2020 17:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.