k.ú.: 678261 - Květinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568953 - Květinov NUTS5 CZ0631568953
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 1272367
zahrada 92 46726
travní p. 85 432307
lesní poz 54 367210
vodní pl. nádrž umělá 3 1723
vodní pl. rybník 11 32909
vodní pl. tok přirozený 27 11906
vodní pl. tok umělý 8 2797
zast. pl. zbořeniště 1 800
zast. pl. 127 46244
ostat.pl. jiná plocha 23 5236
ostat.pl. manipulační pl. 23 41598
ostat.pl. neplodná půda 30 14865
ostat.pl. ostat.komunikace 47 32859
ostat.pl. silnice 25 43799
ostat.pl. zeleň 1 480
Celkem KN 599 2353826
PK 98 687991
GP 22 124279
Celkem ZE 120 812270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 118
LV 121
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 08/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.