k.ú.: 678236 - Olšany u Kvášňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541958 - Olšany NUTS5 CZ0322541958
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1021682
zahrada 93 81906
travní p. 395 730741
lesní poz 209 702655
vodní pl. nádrž přírodní 3 6285
vodní pl. nádrž umělá 3 2093
vodní pl. rybník 6 10914
vodní pl. tok přirozený 10 1751
vodní pl. tok umělý 35 6128
vodní pl. zamokřená pl. 2 6803
zast. pl. 177 73419
ostat.pl. dráha 12 40989
ostat.pl. jiná plocha 70 44891
ostat.pl. manipulační pl. 37 90873
ostat.pl. neplodná půda 156 244385
ostat.pl. ostat.komunikace 114 76334
ostat.pl. silnice 6 40356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1499
ostat.pl. zeleň 12 591
Celkem KN 1674 3184295
Par. DKM 617 715467
Par. KMD 1057 2468828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 173
LV 176
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2009
KMD 1:1000 04.12.2009
THM-V 1:2000 31.03.1971 04.12.2009
S-SK GS 1:2880 1837 04.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 15:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.