k.ú.: 678180 - Kvasice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588644 - Kvasice NUTS5 CZ0721588644
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2177 6698712
zahrada 875 420706
ovoc. sad 54 103995
travní p. 305 499572
lesní poz 67 1292545
vodní pl. nádrž umělá 12 386332
vodní pl. tok přirozený 76 323884
vodní pl. tok umělý 21 8309
vodní pl. zamokřená pl. 5 48506
zast. pl. společný dvůr 2 115
zast. pl. zbořeniště 1 165
zast. pl. 997 279072
ostat.pl. jiná plocha 202 103432
ostat.pl. manipulační pl. 252 188914
ostat.pl. neplodná půda 10 108586
ostat.pl. ostat.komunikace 331 224704
ostat.pl. pohřeb. 2 5349
ostat.pl. silnice 298 129935
ostat.pl. skládka 28 17514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11370
ostat.pl. zeleň 37 209850
Celkem KN 5754 11061567
Par. KMD 2656 2181607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 527
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 137
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
Celkem BUD 955
byt.z. byt 138
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 158
LV 1520
spoluvlastník 2845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2017
KM-D 1:1000 27.05.2001
S-SK ŠS 1:2880 1827 27.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 17:57

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.