k.ú.: 678023 - Malín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 1048062
zahrada 302 136406
ovoc. sad 11 65522
travní p. 43 44800
vodní pl. nádrž umělá 1 1979
vodní pl. tok přirozený 48 29105
vodní pl. tok umělý 26 5104
zast. pl. společný dvůr 39 14023
zast. pl. zbořeniště 15 5343
zast. pl. 442 126422
ostat.pl. dráha 67 87706
ostat.pl. jiná plocha 76 43722
ostat.pl. manipulační pl. 33 37029
ostat.pl. neplodná půda 18 7396
ostat.pl. ostat.komunikace 115 62721
ostat.pl. pohřeb. 1 1874
ostat.pl. silnice 7 29071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15128
ostat.pl. zeleň 7 2948
Celkem KN 1657 1764361
Par. DKM 1657 1764361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 247
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 436
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 70
LV 537
spoluvlastník 785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 15.12.2008
THM-V 1:2000 31.12.1974 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1900 15.12.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.