k.ú.: 677540 - Mosty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546615 - Kunžak NUTS5 CZ0313546615
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 402516
zahrada 97 60590
travní p. 396 2687755
lesní poz les s budovou 10 474
lesní poz 368 8774272
vodní pl. nádrž přírodní 1 858
vodní pl. rybník 21 236702
vodní pl. tok přirozený 19 7464
vodní pl. tok umělý 9 3510
vodní pl. zamokřená pl. 17 45441
zast. pl. zbořeniště 3 555
zast. pl. 263 51836
ostat.pl. jiná plocha 150 108183
ostat.pl. manipulační pl. 40 38209
ostat.pl. neplodná půda 197 170144
ostat.pl. ostat.komunikace 164 164287
ostat.pl. silnice 3 69553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 51999
ostat.pl. zeleň 30 1904
Celkem KN 1853 12876252
Par. KMD 1853 12876252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 78
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 268
LV 306
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
S-SK GS 1:2880 1828 27.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 02:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička