k.ú.: 677531 - Kunžak - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546615 - Kunžak NUTS5 CZ0313546615
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 684 4724956
zahrada 465 346691
ovoc. sad 1 802
travní p. 1331 5626736
lesní poz les s budovou 17 950
lesní poz 1072 7030586
vodní pl. nádrž umělá 4 1520
vodní pl. rybník 46 846419
vodní pl. tok přirozený 46 16265
vodní pl. tok umělý 151 24115
vodní pl. zamokřená pl. 19 36224
zast. pl. zbořeniště 7 826
zast. pl. 921 215307
ostat.pl. dráha 1 449
ostat.pl. jiná plocha 443 454401
ostat.pl. manipulační pl. 199 142714
ostat.pl. neplodná půda 472 291616
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 154
ostat.pl. ostat.komunikace 334 297337
ostat.pl. pohřeb. 1 3335
ostat.pl. silnice 95 185739
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 70 338439
ostat.pl. zeleň 2 141
Celkem KN 6382 20585722
Par. DKM 1248 600326
Par. KMD 5134 19985396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 245
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 207
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 148
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 47
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 913
byt.z. byt 59
byt.z. garáž 31
obč.z. byt 2
Celkem JED 92
LV 997
spoluvlastník 1388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2015
DKM 1:1000 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1828 04.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 18:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička