k.ú.: 677400 - Studený u Kunratic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546330 - Kunratice NUTS5 CZ0421546330
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 95882
zahrada 141 59614
travní p. 377 2274120
lesní poz ostat.komunikace 1 2143
lesní poz 495 3651734
vodní pl. nádrž přírodní 2 1215
vodní pl. nádrž umělá 1 396
vodní pl. tok přirozený 18 30744
vodní pl. zamokřená pl. 2 1207
zast. pl. zbořeniště 54 8811
zast. pl. 159 34832
ostat.pl. jiná plocha 46 41049
ostat.pl. manipulační pl. 5 10952
ostat.pl. neplodná půda 47 40758
ostat.pl. ostat.komunikace 116 91964
ostat.pl. silnice 5 30407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2313
Celkem KN 1478 6378141
Par. KMD 1478 6378141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 170
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:1000 2010 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 30.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.