k.ú.: 677311 - Kunkovice u Čachrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 397980
zahrada 17 14140
travní p. 185 1117830
lesní poz 42 413411
vodní pl. tok přirozený 10 6542
vodní pl. tok umělý 26 7897
vodní pl. zamokřená pl. 1 345
zast. pl. zbořeniště 1 317
zast. pl. 46 19567
ostat.pl. jiná plocha 28 24328
ostat.pl. manipulační pl. 6 10392
ostat.pl. neplodná půda 19 15253
ostat.pl. ostat.komunikace 28 29013
ostat.pl. silnice 2 31392
Celkem KN 444 2088407
Par. KMD 444 2088407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 46
LV 66
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2014
S-SK GS 1:2880 1837 11.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 16:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.