k.ú.: 677167 - Kundratice u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563501 - Vysoká Pec NUTS5 CZ0422563501
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42032 - Jirkov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 43252
zahrada 1 219
travní p. mez, stráň 7 10749
travní p. 19 115226
lesní poz les(ne hospodář) 4 69474
lesní poz 16 92571
vodní pl. nádrž umělá 2 30140
vodní pl. tok umělý 11 42183
vodní pl. zamokřená pl. 7 258004
zast. pl. 3 743
ostat.pl. dobývací prost. 8 1941802
ostat.pl. jiná plocha 21 539903
ostat.pl. manipulační pl. 4 582230
ostat.pl. neplodná půda 23 153367
ostat.pl. ostat.komunikace 22 61051
ostat.pl. silnice 3 73579
ostat.pl. skládka 7 305890
ostat.pl. zeleň 5 276897
Celkem KN 186 4597280
Par. DKM 186 4597280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 3
LV 19
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.03.2010
FÚO 1:5000 05.06.1980 08.03.2010
S-SK GS 1:2880 1890 04.06.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.09.2020 17:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička