k.ú.: 677141 - Kunčina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578282 - Kunčina NUTS5 CZ0533578282
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1459 10767751
zahrada 725 398665
ovoc. sad 13 25608
travní p. 553 448649
lesní poz 258 1468393
vodní pl. nádrž umělá 4 20634
vodní pl. rybník 7 13132
vodní pl. tok přirozený 466 129190
vodní pl. zamokřená pl. 6 8440
zast. pl. společný dvůr 10 906
zast. pl. zbořeniště 19 7598
zast. pl. 532 173268
ostat.pl. dráha 1 61313
ostat.pl. jiná plocha 142 101696
ostat.pl. manipulační pl. 47 68810
ostat.pl. neplodná půda 18 5664
ostat.pl. ostat.komunikace 492 249436
ostat.pl. pohřeb. 2 3989
ostat.pl. silnice 19 49325
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16658
ostat.pl. zeleň 26 5637
Celkem KN 4806 14024762
GP 37 28583
Celkem ZE 37 28583
Par. DKM 2278 12847555
Par. KMD 2526 1176709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 157
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 192
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 508
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 561
spoluvlastník 768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička