k.ú.: 677086 - Kunčice pod Králickým Sněžníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 7121
zahrada 39 18639
travní p. 361 2378656
lesní poz 308 18165180
vodní pl. tok přirozený 27 41047
vodní pl. tok umělý 1 311
zast. pl. společný dvůr 4 567
zast. pl. zbořeniště 4 420
zast. pl. 138 28924
ostat.pl. jiná plocha 60 35608
ostat.pl. manipulační pl. 45 21764
ostat.pl. neplodná půda 235 142482
ostat.pl. ostat.komunikace 186 178823
ostat.pl. silnice 20 82242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8570
Celkem KN 1443 21110354
Par. KMD 1443 21110354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 130
LV 181
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2012
S-SK ŠS 1834 09.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.08.2019 14:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.