k.ú.: 677060 - Kunčice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579424 - Kunčice nad Labem NUTS5 CZ0525579424
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 483527
zahrada 138 114711
travní p. 334 921430
lesní poz 78 901702
vodní pl. tok přirozený 22 60791
vodní pl. tok umělý 14 7074
vodní pl. zamokřená pl. 2 3966
zast. pl. společný dvůr 2 80
zast. pl. zbořeniště 1 150
zast. pl. 285 97808
ostat.pl. dráha 22 118592
ostat.pl. jiná plocha 75 55990
ostat.pl. manipulační pl. 68 120089
ostat.pl. neplodná půda 28 18975
ostat.pl. ostat.komunikace 131 90521
ostat.pl. pohřeb. 1 2074
ostat.pl. silnice 8 37257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 22457
ostat.pl. zeleň 2 7805
Celkem KN 1280 3064999
GP 6 23089
Celkem ZE 6 23089
Par. KMD 1280 3064999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 57
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 36
obč.z. byt 5
Celkem JED 41
LV 297
spoluvlastník 469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 12.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 03:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.