k.ú.: 676969 - Kujavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 555312 - Kujavy NUTS5 CZ0804555312
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 7344799
zahrada 343 448924
travní p. 173 437841
lesní poz 136 159034
vodní pl. nádrž přírodní 4 1414
vodní pl. nádrž umělá 2 1092
vodní pl. tok přirozený 87 62105
vodní pl. zamokřená pl. 3 12371
zast. pl. zbořeniště 12 5831
zast. pl. 280 139214
ostat.pl. dálnice 10 181999
ostat.pl. jiná plocha 171 222279
ostat.pl. manipulační pl. 11 23124
ostat.pl. neplodná půda 90 76486
ostat.pl. ostat.komunikace 175 211862
ostat.pl. pohřeb. 2 2798
ostat.pl. silnice 28 76261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16595
ostat.pl. zeleň 2 5161
Celkem KN 1772 9429190
Par. DKM 1767 9428956
Par. KMD 5 234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 161
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 15
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 17
LV 352
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2019 Obnova KO novým mapováním (mimo DKM-KPÚ).
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2014
KMD 1:1000 09.12.2011 20.03.2019
S-SK ŠS 1:2880 1833 24.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 01.10.2020 05:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička