k.ú.: 676934 - Kudlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592323 - Kudlovice NUTS5 CZ0722592323
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 646
orná půda 2631 4053303
vinice 127 70907
zahrada 360 257574
ovoc. sad 10 36339
travní p. 1497 2075149
lesní poz 192 557388
vodní pl. tok přirozený 37 29344
zast. pl. společný dvůr 1 109
zast. pl. zbořeniště 15 3802
zast. pl. 503 141711
ostat.pl. dráha 1 132
ostat.pl. jiná plocha 268 95892
ostat.pl. manipulační pl. 151 62541
ostat.pl. neplodná půda 257 142200
ostat.pl. ostat.komunikace 501 144140
ostat.pl. silnice 198 52342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 27417
ostat.pl. zeleň 6 833
Celkem KN 6775 7751769
Par. KMD 6775 7751769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 184
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 161
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 3
Celkem BUD 480
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1343
spoluvlastník 1962

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 19:40

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.