k.ú.: 676934 - Kudlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592323 - Kudlovice NUTS5 CZ0722592323
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 646
orná půda 2629 4053387
vinice 127 70907
zahrada 360 257581
ovoc. sad 10 36339
travní p. 1499 2075198
lesní poz 192 557388
vodní pl. tok přirozený 37 29344
zast. pl. společný dvůr 1 109
zast. pl. zbořeniště 15 3802
zast. pl. 502 141842
ostat.pl. dráha 1 132
ostat.pl. jiná plocha 267 95653
ostat.pl. manipulační pl. 151 62541
ostat.pl. neplodná půda 257 142200
ostat.pl. ostat.komunikace 502 144152
ostat.pl. silnice 198 52342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 27417
ostat.pl. zeleň 5 808
Celkem KN 6773 7751788
Par. KMD 6773 7751788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 186
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 159
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 4
Celkem BUD 480
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1351
spoluvlastník 1978

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 00:50

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.