k.ú.: 676900 - Jickovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562084 - Jickovice NUTS5 CZ0314562084
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 3726264
zahrada 165 118195
travní p. 250 1439077
lesní poz 280 4521381
vodní pl. nádrž přírodní 3 5328
vodní pl. nádrž umělá 1 869737
vodní pl. rybník 12 51711
vodní pl. tok přirozený 5 191262
vodní pl. tok umělý 44 11331
vodní pl. zamokřená pl. 6 14155
zast. pl. zbořeniště 1 504
zast. pl. 170 78525
ostat.pl. jiná plocha 52 57181
ostat.pl. manipulační pl. 3 12409
ostat.pl. neplodná půda 48 33606
ostat.pl. ostat.komunikace 63 121525
ostat.pl. silnice 7 67278
ostat.pl. zeleň 1 462
Celkem KN 1470 11319931
Par. DKM 412 267505
Par. KMD 1058 11052426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 164
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 288
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2019
DKM 1:1000 03.12.2019 intravilán
S-SK GS 1:2880 1830 05.12.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 13.08.2022 02:10

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.