k.ú.: 676772 - Dobročkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550329 - Ktiš NUTS5 CZ0315550329
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 2178101
zahrada 14 8522
travní p. 185 2381759
lesní poz 154 4561913
vodní pl. nádrž umělá 4 16609
vodní pl. rybník 2 44475
vodní pl. tok přirozený 10 22086
vodní pl. tok umělý 11 11045
zast. pl. zbořeniště 4 714
zast. pl. 60 22226
ostat.pl. jiná plocha 59 24900
ostat.pl. manipulační pl. 9 29598
ostat.pl. neplodná půda 154 234170
ostat.pl. ostat.komunikace 54 75029
ostat.pl. silnice 18 109854
Celkem KN 1021 9721001
GP 24 214967
Celkem ZE 24 214967
Par. KMD 1021 9721001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 60
LV 82
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2013
S-SK GS 1:2880 1827 23.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 13.08.2022 02:58

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.