k.ú.: 676721 - Pohorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536911 - Pohorovice NUTS5 CZ0316536911
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 1851307
zahrada 36 26261
ovoc. sad 8 5257
travní p. 25 248423
lesní poz 23 189346
vodní pl. nádrž umělá 8 7202
vodní pl. tok umělý 6 2860
zast. pl. zbořeniště 1 3046
zast. pl. 47 27954
ostat.pl. jiná plocha 11 4209
ostat.pl. manipulační pl. 4 1744
ostat.pl. neplodná půda 38 56109
ostat.pl. ostat.komunikace 37 66455
ostat.pl. silnice 8 17731
Celkem KN 293 2507904
Par. DKM 152 2426011
Par. KMD 141 81893
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 45
LV 66
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.06.2016 1:1000 20.06.2016 *)
KMD 1:1000 04.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 20.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 20.09.2020 23:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.