k.ú.: 676705 - Kloub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536911 - Pohorovice NUTS5 CZ0316536911
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1582395
zahrada 29 16036
ovoc. sad 5 14444
travní p. 37 466192
lesní poz 36 389044
vodní pl. nádrž umělá 4 3520
vodní pl. tok umělý 7 10279
vodní pl. zamokřená pl. 3 952
zast. pl. společný dvůr 1 168
zast. pl. zbořeniště 1 908
zast. pl. 38 26853
ostat.pl. jiná plocha 11 10945
ostat.pl. manipulační pl. 10 7805
ostat.pl. neplodná půda 26 48057
ostat.pl. ostat.komunikace 28 74388
ostat.pl. silnice 6 30283
Celkem KN 304 2682269
Par. DKM 208 2609950
Par. KMD 96 72319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 35
LV 86
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.06.2016 1:1000 20.06.2016 *)
KMD 1:1000 04.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 20.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 05:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička