k.ú.: 676098 - Nučnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565083 - Křešice NUTS5 CZ0423565083
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 953003
zahrada 61 24508
travní p. 23 17138
lesní poz 2 13382
vodní pl. tok přirozený 11 253921
zast. pl. společný dvůr 2 389
zast. pl. zbořeniště 10 2991
zast. pl. 81 36977
ostat.pl. jiná plocha 38 23285
ostat.pl. manipulační pl. 27 9884
ostat.pl. neplodná půda 14 4210
ostat.pl. ostat.komunikace 37 19558
ostat.pl. silnice 2 8406
Celkem KN 590 1367652
Par. KMD 590 1367652
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 72
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 112
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 06.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička