k.ú.: 676063 - Levousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565075 - Křesín NUTS5 CZ0423565075
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 1826297
zahrada 127 51047
ovoc. sad 2 6500
travní p. 205 160028
lesní poz 31 1325948
vodní pl. tok přirozený 20 312032
zast. pl. společný dvůr 3 167
zast. pl. zbořeniště 10 1704
zast. pl. 288 42820
ostat.pl. jiná plocha 39 65427
ostat.pl. manipulační pl. 11 5577
ostat.pl. neplodná půda 27 21604
ostat.pl. ostat.komunikace 87 80237
ostat.pl. pohřeb. 1 1260
ostat.pl. silnice 9 16544
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 5393
ostat.pl. zeleň 71 14689
Celkem KN 1301 3937274
Par. DKM 603 3387424
Par. KMD 698 549850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.e. jiná st. 118
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 260
LV 342
spoluvlastník 530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2014
KMD 1:1000 05.05.2014
FÚO 1:5000 01.01.1979 05.05.2014 intravilán v 1:2880,extravilán v 1:5000
S-SK GS 1:2880 1843 05.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 23.09.2020 14:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička