k.ú.: 675903 - Křenovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553832 - Křenovy NUTS5 CZ0321553832
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1631189
zahrada 57 36821
travní p. 63 363678
lesní poz 44 707238
vodní pl. nádrž umělá 4 3242
vodní pl. tok přirozený 3 41209
vodní pl. tok umělý 9 6033
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 109
zast. pl. 88 47301
ostat.pl. dráha 1 25146
ostat.pl. jiná plocha 19 4534
ostat.pl. manipulační pl. 21 44875
ostat.pl. neplodná půda 21 35538
ostat.pl. ostat.komunikace 64 119960
ostat.pl. silnice 5 25790
ostat.pl. zeleň 7 36275
Celkem KN 545 3128938
Par. DKM 545 3128938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 86
LV 101
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2016
DKM 1:1000 21.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2012
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.11.2016 1.11.1981 1:2000,
THM-V 1:2000 01.04.1961 21.11.2016 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.09.2020 01:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička