k.ú.: 675873 - Křenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578274 - Křenov NUTS5 CZ0533578274
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 4428431
zahrada 163 125592
ovoc. sad 5 13582
travní p. 170 864487
lesní poz 199 4245460
vodní pl. nádrž umělá 7 3798
vodní pl. rybník 4 38918
vodní pl. tok přirozený 16 23192
vodní pl. zamokřená pl. 1 12091
zast. pl. zbořeniště 3 934
zast. pl. 196 76660
ostat.pl. jiná plocha 52 32460
ostat.pl. manipulační pl. 12 27502
ostat.pl. neplodná půda 35 173803
ostat.pl. ostat.komunikace 113 190945
ostat.pl. pohřeb. 3 7122
ostat.pl. silnice 17 124637
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6906
ostat.pl. zeleň 36 60872
Celkem KN 1206 10457392
EN 1 163
GP 1 828
Celkem ZE 2 991
Par. DKM 1047 6782938
Par. KMD 159 3674454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 118
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 192
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 11
Celkem JED 50
LV 244
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2018
KMD 1:1000 16.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 13.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 27.09.2020 07:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička