k.ú.: 675539 - Křečkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537403 - Křečkov NUTS5 CZ0208537403
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 608 3722063
zahrada 155 80482
ovoc. sad 1 7607
travní p. 35 45185
lesní poz 34 758488
vodní pl. nádrž umělá 9 16531
vodní pl. tok umělý 224 115617
vodní pl. zamokřená pl. 1 104
zast. pl. zbořeniště 6 1219
zast. pl. 221 112075
ostat.pl. jiná plocha 45 25945
ostat.pl. manipulační pl. 20 54602
ostat.pl. neplodná půda 4 7180
ostat.pl. ostat.komunikace 128 106138
ostat.pl. pohřeb. 1 2296
ostat.pl. silnice 4 47949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10544
ostat.pl. zeleň 3 18965
Celkem KN 1501 5132990
Par. KMD 1501 5132990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 217
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 316
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1842 29.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.