k.ú.: 675440 - Staré Lublice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568180 - Kružberk NUTS5 CZ0805568180
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 3754893
zahrada 136 79695
travní p. 212 1027427
lesní poz 82 460793
vodní pl. nádrž umělá 1 249
vodní pl. tok přirozený 4 10886
vodní pl. tok umělý 5 2104
zast. pl. zbořeniště 7 4704
zast. pl. 107 44487
ostat.pl. jiná plocha 109 88752
ostat.pl. manipulační pl. 9 11605
ostat.pl. neplodná půda 30 23151
ostat.pl. ostat.komunikace 134 85242
ostat.pl. pohřeb. 4 3253
ostat.pl. silnice 4 61419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2500
ostat.pl. zeleň 1 460
Celkem KN 1242 5661620
Par. KMD 1242 5661620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 105
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 143
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.09.2020 05:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.