k.ú.: 675415 - Krušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541974 - Krušovice NUTS5 CZ020C541974
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2394932
zahrada 261 230458
ovoc. sad 12 33961
travní p. 172 917079
lesní poz ostat.komunikace 4 6414
lesní poz 21 1589143
vodní pl. nádrž umělá 8 42662
vodní pl. tok přirozený 7 13790
vodní pl. tok umělý 43 74700
vodní pl. zamokřená pl. 7 59111
zast. pl. společný dvůr 3 1064
zast. pl. zbořeniště 8 3250
zast. pl. 320 139434
ostat.pl. jiná plocha 286 435672
ostat.pl. manipulační pl. 10 9686
ostat.pl. mez, stráň 2 103
ostat.pl. neplodná půda 79 91145
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8337
ostat.pl. ostat.komunikace 152 229379
ostat.pl. pohřeb. 1 2266
ostat.pl. silnice 15 71706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3539
ostat.pl. zeleň 3 7883
Celkem KN 1726 6365714
Par. DKM 750 5472636
Par. KMD 976 893078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 203
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 317
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 437
spoluvlastník 715

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 24.05.2021 1:1000 16.09.2021 *) KoPÚ (extravilán)
KMD 1:1000 26.06.2018 Intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 16.09.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 13.08.2022 02:28

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.