k.ú.: 675415 - Krušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541974 - Krušovice NUTS5 CZ020C541974
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 3032036
zahrada 252 224973
ovoc. sad 15 39822
travní p. 110 333545
lesní poz 43 1614306
vodní pl. nádrž umělá 8 47080
vodní pl. tok přirozený 8 18430
vodní pl. tok umělý 37 29021
vodní pl. zamokřená pl. 9 49090
zast. pl. společný dvůr 3 1064
zast. pl. zbořeniště 10 9813
zast. pl. 320 139407
ostat.pl. jiná plocha 317 473352
ostat.pl. manipulační pl. 11 9806
ostat.pl. neplodná půda 89 78055
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8338
ostat.pl. ostat.komunikace 158 167906
ostat.pl. pohřeb. 1 2266
ostat.pl. silnice 16 69902
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9679
Celkem KN 1625 6357891
PK 498 3171966
GP 8 58307
Celkem ZE 506 3230273
Par. DKM 1 511
Par. KMD 958 890897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 184
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 316
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 433
spoluvlastník 842

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2018
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 22.09.2020 17:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička