k.ú.: 675253 - Krupá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541966 - Krupá NUTS5 CZ020C541966
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1006 5140495
chmelnice 58 422769
zahrada 224 161023
ovoc. sad 8 25842
travní p. 176 427969
lesní poz 115 509601
vodní pl. nádrž umělá 3 8303
vodní pl. tok přirozený 8 18074
vodní pl. tok umělý 78 38424
vodní pl. zamokřená pl. 1 5133
zast. pl. společný dvůr 3 304
zast. pl. zbořeniště 4 661
zast. pl. 338 146549
ostat.pl. dráha 16 83127
ostat.pl. jiná plocha 54 65879
ostat.pl. manipulační pl. 11 13755
ostat.pl. neplodná půda 62 56254
ostat.pl. ostat.komunikace 126 195200
ostat.pl. pohřeb. 1 2411
ostat.pl. silnice 14 99094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4349
Celkem KN 2312 7425216
Par. DKM 1301 6448126
Par. KMD 1011 977090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 213
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 325
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 455
spoluvlastník 642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.10.2018 1:1000 05.11.2018 *) pouze extravilán
KMD 1:1000 28.03.2017 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 05.11.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 22.09.2020 16:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička