k.ú.: 675181 - Krty u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536555 - Krty-Hradec NUTS5 CZ0316536555
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 1796
orná půda 258 3101237
zahrada 106 85777
ovoc. sad 1 3115
travní p. plantáž dřevin 1 2688
travní p. 109 833218
lesní poz 42 88800
vodní pl. nádrž umělá 4 26205
vodní pl. rybník 11 256531
vodní pl. tok přirozený 9 9702
vodní pl. tok umělý 30 21197
vodní pl. zamokřená pl. 25 56179
zast. pl. společný dvůr 2 327
zast. pl. zbořeniště 4 1157
zast. pl. 113 56429
ostat.pl. jiná plocha 25 60393
ostat.pl. manipulační pl. 3 15400
ostat.pl. neplodná půda 59 129411
ostat.pl. ostat.komunikace 70 169737
ostat.pl. silnice 4 10950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8422
ostat.pl. zeleň 8 4639
Celkem KN 886 4943310
Par. DKM 886 4943310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 112
LV 194
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.04.2017 1:1000 12.04.2017 *)
DKM 1:1000 13.10.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 20.09.2020 23:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.