k.ú.: 675113 - Krsy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559091 - Krsy NUTS5 CZ0325559091
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 3210148
zahrada 80 48718
ovoc. sad 3 29551
travní p. 84 924270
lesní poz 200 2184913
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 12 70260
vodní pl. tok přirozený 8 38343
zast. pl. zbořeniště 2 505
zast. pl. 75 49806
ostat.pl. jiná plocha 45 57136
ostat.pl. manipulační pl. 9 26409
ostat.pl. neplodná půda 97 208376
ostat.pl. ostat.komunikace 71 137238
ostat.pl. pohřeb. 1 4125
ostat.pl. silnice 65 149275
ostat.pl. zeleň 3 6063
Celkem KN 800 7145262
Par. DKM 308 4791989
Par. KMD 492 2353273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 74
LV 90
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2012
KMD 1:1000 21.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.09.2020 23:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.