k.ú.: 675075 - Krouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 801 6866249
zahrada 588 291964
ovoc. sad 2 6652
travní p. 671 2229042
lesní poz 308 9147056
vodní pl. nádrž umělá 18 4941
vodní pl. rybník 2 130265
vodní pl. tok přirozený 34 104316
vodní pl. tok umělý 3 481
vodní pl. zamokřená pl. 5 1335
zast. pl. společný dvůr 14 265
zast. pl. zbořeniště 3 771
zast. pl. 538 154896
ostat.pl. dráha 15 99600
ostat.pl. jiná plocha 226 138251
ostat.pl. manipulační pl. 73 82211
ostat.pl. neplodná půda 136 144011
ostat.pl. ostat.komunikace 404 348279
ostat.pl. pohřeb. 3 5575
ostat.pl. silnice 33 142027
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21622
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 3882 19919827
Par. DKM 1227 9271496
Par. KMD 2655 10648331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 271
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 497
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 693
spoluvlastník 957

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2013
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.