k.ú.: 674991 - Vážany u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 1473355
zahrada 515 347809
ovoc. sad 1 5066
travní p. 13 27538
lesní poz 4 2712
vodní pl. tok přirozený 94 43223
zast. pl. 466 117273
ostat.pl. dráha 1 2965
ostat.pl. jiná plocha 123 113113
ostat.pl. manipulační pl. 15 44007
ostat.pl. neplodná půda 1 287
ostat.pl. ostat.komunikace 72 60095
ostat.pl. silnice 8 22240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7688
ostat.pl. zeleň 15 5270
Celkem KN 1534 2272641
Par. DKM 1534 2272641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 250
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 461
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 33
LV 639
spoluvlastník 1008

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.1998
ZMVM 1:2000 30.06.1981 20.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.06.1981 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 08:51

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.