k.ú.: 674770 - Krásné Loučky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597520 - Krnov NUTS5 CZ0801597520
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 2803744
zahrada 416 299634
ovoc. sad 1 5427
travní p. 134 1094290
lesní poz les(ne hospodář) 1 56515
lesní poz 19 1499158
vodní pl. nádrž umělá 2 20350
vodní pl. tok přirozený 42 144580
vodní pl. zamokřená pl. 2 2482
zast. pl. společný dvůr 6 31941
zast. pl. zbořeniště 2 479
zast. pl. 334 127684
ostat.pl. dobývací prost. 12 153459
ostat.pl. dráha 3 86491
ostat.pl. jiná plocha 72 191602
ostat.pl. manipulační pl. 16 62524
ostat.pl. neplodná půda 28 38925
ostat.pl. ostat.komunikace 102 191561
ostat.pl. pohřeb. 2 6309
ostat.pl. silnice 13 113691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 460056
ostat.pl. zeleň 12 83825
Celkem KN 1362 7474727
Par. DKM 1362 7474727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 198
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 330
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 6
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 48
LV 417
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.03.2017
DKM 1:1000 01.01.2000
THM-V 1:2000 31.12.1977 01.01.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.09.2020 23:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.