k.ú.: 674435 - Chedrbí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534153 - Krchleby NUTS5 CZ0205534153
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 556488
zahrada 41 31142
ovoc. sad 4 19138
travní p. 17 26625
lesní poz 6 155617
vodní pl. tok přirozený 4 11034
zast. pl. společný dvůr 1 125
zast. pl. 45 21188
ostat.pl. dobývací prost. 1 10356
ostat.pl. jiná plocha 6 12857
ostat.pl. manipulační pl. 17 6882
ostat.pl. neplodná půda 29 37262
ostat.pl. ostat.komunikace 13 12621
ostat.pl. silnice 2 13166
Celkem KN 272 914501
Par. KMD 272 914501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 44
LV 74
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 18.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 14:32

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.