k.ú.: 674401 - Krhov u Bojkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 841782
zahrada 146 150894
ovoc. sad 2 3636
travní p. mez, stráň 45 50294
travní p. 460 3095499
lesní poz 166 2478717
vodní pl. nádrž umělá 1 4926
vodní pl. tok přirozený 88 45425
zast. pl. zbořeniště 5 1111
zast. pl. 184 72557
ostat.pl. jiná plocha 97 93187
ostat.pl. manipulační pl. 15 37774
ostat.pl. mez, stráň 19 6133
ostat.pl. neplodná půda 62 38858
ostat.pl. ostat.komunikace 118 197231
ostat.pl. silnice 6 27457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18722
ostat.pl. zeleň 91 48328
Celkem KN 1784 7212531
Par. DKM 935 4213185
Par. KMD 849 2999346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 181
LV 347
spoluvlastník 923

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2019
KMD 1:1000 19.09.2017
KM-D 1:1000 06.12.2002 29.11.2019
S-SK ŠS 1:2880 1828 06.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 25.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička