k.ú.: 674401 - Krhov u Bojkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 842420
zahrada 145 150173
ovoc. sad 2 3636
travní p. mez, stráň 45 50294
travní p. 460 3095801
lesní poz 165 2478717
vodní pl. nádrž umělá 1 4926
vodní pl. tok přirozený 88 45425
zast. pl. zbořeniště 5 1111
zast. pl. 181 72453
ostat.pl. jiná plocha 94 92878
ostat.pl. manipulační pl. 15 37774
ostat.pl. mez, stráň 19 6133
ostat.pl. neplodná půda 62 38858
ostat.pl. ostat.komunikace 118 197313
ostat.pl. silnice 6 27457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18722
ostat.pl. zeleň 91 48328
Celkem KN 1775 7212419
Par. DKM 936 4214022
Par. KMD 827 2979299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 178
LV 347
spoluvlastník 962

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2019
KMD 1:1000 19.09.2017
KM-D 1:1000 06.12.2002 29.11.2019
S-SK ŠS 1:2880 1828 06.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 08:46

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.