k.ú.: 674150 - Michnovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570206 - Kratonohy NUTS5 CZ0521570206
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 1934066
zahrada 61 50296
travní p. 16 37557
lesní poz 31 2360810
vodní pl. nádrž přírodní 5 21826
vodní pl. nádrž umělá 3 19039
vodní pl. tok přirozený 28 7280
zast. pl. 47 29151
ostat.pl. jiná plocha 7 7784
ostat.pl. manipulační pl. 2 8015
ostat.pl. neplodná půda 9 5300
ostat.pl. ostat.komunikace 118 58183
ostat.pl. silnice 1 23524
ostat.pl. zeleň 7 5500
Celkem KN 702 4568331
Par. DKM 702 4568331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 43
LV 116
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.02.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 23.02.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 23.02.2005
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 03:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.