k.ú.: 674061 - Lidmovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551741 - Skočice NUTS5 CZ0316551741
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1554308
zahrada 22 14579
travní p. 64 875135
lesní poz 35 541075
vodní pl. rybník 5 7185
vodní pl. tok umělý 10 9720
vodní pl. zamokřená pl. 4 1953
zast. pl. společný dvůr 2 27327
zast. pl. zbořeniště 2 878
zast. pl. 60 46499
ostat.pl. jiná plocha 17 21641
ostat.pl. manipulační pl. 13 36015
ostat.pl. neplodná půda 19 31787
ostat.pl. ostat.komunikace 33 78658
ostat.pl. silnice 6 39863
Celkem KN 358 3286623
Par. DKM 182 2607502
Par. KMD 176 679121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 55
LV 79
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 02.06.2015
S-SK GS 1:2880 1837 28.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička