k.ú.: 674001 - Krásný Studenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 1042712
zahrada 212 190453
travní p. 406 2088416
lesní poz 105 2248789
vodní pl. nádrž přírodní 2 156
vodní pl. tok přirozený 14 10886
vodní pl. tok umělý 6 5845
vodní pl. zamokřená pl. 1 1061
zast. pl. společný dvůr 1 563
zast. pl. zbořeniště 45 8091
zast. pl. 235 53013
ostat.pl. dráha 1 27516
ostat.pl. jiná plocha 35 13742
ostat.pl. manipulační pl. 4 12589
ostat.pl. neplodná půda 72 83192
ostat.pl. ostat.komunikace 123 112143
ostat.pl. silnice 5 21876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2404
Celkem KN 1391 5923447
Par. DKM 1391 5923447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 169
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 235
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 299
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007
ZMVM 1:2000 15.03.1990 14.12.2007
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.07.2019 21:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.