k.ú.: 674001 - Krásný Studenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1042361
zahrada 212 190479
travní p. 406 2088372
lesní poz 110 2257619
vodní pl. nádrž přírodní 2 156
vodní pl. tok přirozený 14 10886
vodní pl. tok umělý 6 5845
vodní pl. zamokřená pl. 1 1061
zast. pl. společný dvůr 1 563
zast. pl. zbořeniště 45 8091
zast. pl. 238 53379
ostat.pl. dráha 1 27516
ostat.pl. jiná plocha 36 13744
ostat.pl. manipulační pl. 4 12589
ostat.pl. neplodná půda 67 74362
ostat.pl. ostat.komunikace 123 112145
ostat.pl. silnice 5 21876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2404
Celkem KN 1397 5923448
Par. DKM 1397 5923448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 172
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 238
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 299
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007
ZMVM 1:2000 15.03.1990 14.12.2007
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 03:58

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.