k.ú.: 673820 - Milešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538337 - Krásno NUTS5 CZ0413538337
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 5111
zahrada 3 3460
ovoc. sad 4 14148
travní p. 115 1224947
lesní poz les(ne hospodář) 91 1819429
lesní poz 2 32062
vodní pl. tok přirozený 3 9246
zast. pl. 2 916
ostat.pl. dráha 2 16016
ostat.pl. jiná plocha 36 14967
ostat.pl. manipulační pl. 1 14286
ostat.pl. neplodná půda 101 200734
ostat.pl. ostat.komunikace 42 32006
ostat.pl. silnice 7 51596
Celkem KN 410 3438924
Par. KMD 410 3438924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 2
Celkem BUD 2
LV 17
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2008
S-SK GS 1:2880 1841 24.09.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 04:01

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.