k.ú.: 673722 - Krásné Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1049 3232211
zahrada 1457 904741
ovoc. sad 2 1628
travní p. 488 477616
lesní poz les(ne hospodář) 305 758019
lesní poz 97 310910
vodní pl. nádrž umělá 7 7342
vodní pl. tok přirozený 136 50033
vodní pl. tok umělý 20 3725
vodní pl. zamokřená pl. 7 461
zast. pl. společný dvůr 4 76
zast. pl. 1387 275413
ostat.pl. dráha 2 2312
ostat.pl. jiná plocha 384 167894
ostat.pl. manipulační pl. 6 2740
ostat.pl. neplodná půda 4 4842
ostat.pl. ostat.komunikace 500 204302
ostat.pl. pohřeb. 2 6784
ostat.pl. silnice 51 107586
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11913
ostat.pl. zeleň 38 57463
Celkem KN 5954 6588011
Par. DKM 5954 6588011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 758
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 83
č.e. rod.rekr 192
bez čp/če bydlení 23
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 107
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 1351
byt.z. byt 6
obč.z. byt 10
Celkem JED 16
LV 1683
spoluvlastník 2258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2007
THM-V 1:1000 10.12.1981 30.04.2007
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.12.1981 reambulace v r. 1872


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 01.10.2020 07:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička